Nut van bomen

Waarom zijn bomen nu zo belangrijk en waarom kunnen wij niet zonder ze?

Foto: Trees for All

Luchtfilteraars

Autorijden, vliegen, afvalverwerking, energieverbruik… Bij een hoop dingen die we vandaag de dag doen, komt koolstofdioxide (CO²) vrij. Deze stof komt van nature voor in onze atmosfeer. Door de toenemende concentratie ervan zorgt het voor klimaatverandering. Planten en bomen bieden hulp! Via het wonderlijke proces van fotosynthese vormen ze CO2 uit onze lucht om tot zuurstof en plantmateriaal. Dit slaan ze op in hun toenemende (bio)massa. Zuurstof geven ze af aan de lucht. Gemiddeld compenseert een boom per jaar 24 kilo CO²*. Vele bomen worden zeker 50 jaar oud… reken maar uit! (*bron: Encon)

Hittedempers

Wel eens van hitte stress gehoord of zelf ervaren? Bomen zorgen op twee manieren voor verkoeling: door schaduw te bieden en door verdamping. Bomen verdampen water. Hierbij onttrekken ze warmte aan de lucht waardoor ze op grotere schaal voor een verlaging in de luchttemperatuur zorgen. Individuele bomen hebben vooral een verkoelend effect door hun beschaduwing: oppervlakten worden simpelweg minder warm en geven minder warmtestraling af. 

Biodiversiteitbevorderaars

Voor lange tijd stonden grijze zaken als industrie, asfalt en stoeptegels voor vooruitgang en welvaart. Inmiddels voelen steeds meer mensen dat welzijn minstens net zo belangrijk is en dat we groen nodig hebben om ons leven in balans te houden. Biodiversiteit is, simpel gezegd, alle vormen van leven op aarde en de manier waarop zij met elkaar samenleven. Zodra er te veel soorten verdwijnen of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt de balans en komt het leven op aarde in de problemen… inclusief wij mensen. Bomen leveren voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en korstmossen. Fruitbomen zorgen voor voedsel, zowel door hun bloesem als de vruchten die ze dragen.

Water managers

In tegenstelling tot wegen en daken houden bomen neerslag vast met hun bladeren en takken. Pas als de hoeveelheid water groter wordt, loopt een deel van het water via de takken en stam naar de grond. Of het water valt van het blad op de bladeren daaronder en uiteindelijk op de bodem. Zo bereikt een deel van de neerslag de bodem met vertraging. Tijdens deze processen zal de opgevangen neerslag verdampen en nooit de bodem bereiken. Bomen kunnen dus neerslagpieken afvlakken en zo de kans op wateroverlast beperken.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close