Stekjesvrijwilliger

(vanuit huis, 0,5 – 2 uur per week)

Geniet jij ook zo van het stekken en opkweken van allerlei soorten plantjes? Staat je huis al vol met planten en vind je het leuk om je stekjes te doneren aan een goed doel? Ook voor deze ‘jonkies’ is er namelijk een plek in ons plantenasiel. Tevens willen we dit jaar meedoen aan een lokaal planten(ruil)marktje én dit najaar zelf een plantjesmarkt gaan organiseren. Met de opbrengst planten we nieuwe bomen aan.

Wat doet Plant voor Plant?

Plant voor Plant is een plantenasiel voor Maarssen en omstreken. Het is een groen initiatief (een plek) waar verpieterde, te groot geworden of ongewenste planten gedoneerd én geadopteerd kunnen worden. Met de adoptieopbrengsten worden in binnen- en buitenland nieuwe bomen aangeplant. Hiermee willen we bijdragen aan onnodige verspilling (weggooien is zó zonde!) en aan een groenere wereld. Stap voor stap…  Plant voor Plant.

Wat wordt jouw inbreng?

  • Vanuit huis stek je naar eigen inzicht en passie plantjes.
  • Als de stekjes sterk genoeg zijn, mogen ze aan Plant voor Plant gedoneerd worden.
  • Je kunt de plantjes op woensdagen naar ons asiel brengen of op andere dagen naar een van onze doneerplekken.
  • Het zou fijn zijn als ze bij de overdracht met hun wortels in de aarde staan.
  • Elke soort is welkom!

Waarom hebben we extra hulp nodig?

Plant voor Plant is begin 2019 (zonder winstoogmerk) vanuit een eengezinswoning gestart. Er zijn al ruim ruim 400 planten gedoneerd, 150 planten geadopteerd, waarmee er 160 nieuwe bomen kunnen worden aangeplant. Én we hebben sinds eind september een eigen plek: de plantenzolder in MEC Maarssen. We willen heel graag blijven groeien. Zo min mogelijk groene vrienden in kliko’s en een heleboel nieuwe bomen erbij… daar gaan we voor.

Wat bieden wij jou?

  • Werken vanuit huis op flexibele tijden.
  • Zakken potgrond en (indien op voorraad) kweekpotjes.
  • Voldoening door bij te dragen aan een goed doel en vergroening van de wereld.
  • Het groengeluk gevoel… want wat maakt stekken je blij! En hoe leuk is het om dit gevoel met onze andere vrijwilligers te delen.

Interesse? Mail (of bel) o.v.v. ‘stekjes vrijwilliger’ naar plantvoorplant@gmail.com ter attentie van Margot. Vragen? Bel gerust naar 06 4208 2364. Voor meer info over Plant voor Plant www.plantvoorplant.nl. Tot plant?!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close