Bomen aanplanten

Met alle donaties die we voor onze adoptieplanten krijgen, planten we bomen aan. Dit doen we in binnen- en buitenland en binnenkort ook in onze eigen gemeente Stichtse Vecht. Zo vloeien donaties ook direct terug de gemeente in. Bomen aanplanten is een ‘planttastische’ manier om klimaatsverandering te vertragen: het zijn watermanagers, biodiversiteitbevorderaars, luchtfilteraars en hittedempers. Lees meer over het nut van bomen.

Hulp en samenwerking

Bij de aanplant van bomen komt een hoop kijken. Het is belangrijk dat dit op een juiste en duurzame manier gebeurd. Wij beschikken zelf niet over deze expertise en werken bij het aanplanten dan ook samen met gespecialiseerde partijen. Zij weten op welke plekken aangeplant mag worden, hoe de bodemsamenstelling eruit ziet, welke soorten er nodig zijn om de biodiversiteit te ondersteunen en bij buitenlandse projecten hoe de lokale bevolking een rol kan spelen in de opkweek, aanplant en het behoud van het bos.

Aanplantlocaties

Tot nu toe hebben we bomen aangeplant in de nevelwouden van Costa Rica, het Kibale Park in Oeganda, langs de oevers van Yarigatanga Rivier in Ghana, de Limburgse Peel en het Bieslandse Bos. Na de bosbranden in Australië, hebben we een donatie gegeven aan het WNF om bomen aan te planten in het leefgebied van de Koala’s.

Partner Trees for All

Voor het aanplanten van bomen schakelen we meestal de expertise in van Trees for All. Zij willen net als wij, een groene en gezonde aarde doorgeven. Dit doen ze door bomen aan te planten en bestaande bossen te herstellen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden. Ze werken vaak samen met partijen als Staatsbosbeheer. Voor elke boom die we door hen laten aanplanten, ontvangen we een certificaat. Sinds augustus 2020 zijn we officieel partner van Trees for All.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close