Partners

MEC Maarssen

We hebben een missie, drive, een hoop ideeën en vrijwilligers die ons helpen. Echter, zonder samenwerking en hulp van onze partners hadden we niet gestaan waar we nu staan.

Sinds juli 2019 is ons plantenasiel gevestigd in MEC Maarssen. In dit Milieu Educatief Centrum staat alles in het teken van natuur, buitenspelen en duurzaamheid. Door hun deuren (en zoldertrap:) batenloos voor ons open te stellen, beschikken we over een prachtige binnenruimte in de vorm van de plantenzolder en mogen we gebruik maken van de omliggende tuinen, faciliteiten als toilet en keuken, (regen)water en elektriciteit. Henri is al tien jaar groenvrijwilliger bij MEC Maarssen en helpt sinds onze intrek mee met de verzorging van de weesplanten en het draaiende houden van ons asiel. Zonder het MEC, had Plant voor Plant niet zo’n vlucht kunnen nemen. Dankbaar!

Trees for All

Sinds augustus 2020 zijn we officieel partner van Trees for All. Als er weer bomen aangeplant kunnen worden, schakelen we vaak hun hulp in. Zij willen net als wij, een groene en gezonde aarde doorgeven. Dit doen ze door bomen aan te planten en bestaande bossen te herstellen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden. Hierbij werken ze nauw samen met partijen als Staatsbosbeheer. Voor elke boom die we door hen laten aanplanten, ontvangen we een certificaat.

Vrijwilligercentrale Stichtse Vecht

Tijdens onze groei en zoektocht naar vrijwilligers hebben we hulp gekregen van Vrijwilligerscentrale Stichse Vecht. In opdracht van onze gemeente ondersteunen ze maatschappelijke organisaties én mensen die onbetaald hun bijdrage aan de (lokale) samenleving willen leveren. Naast dat we gebruik mogen maken van hun platform, faciliteren ze ook de collectieve verzekering voor onze vrijwilligers. Heel fijn!

Gemeente Stichtse Vecht

Hoe ‘planttastisch’ is het als een deel van de donaties die we voor onze weesplanten krijgen, direct terugvloeien onze eigen gemeente in? Je adopteert een plant en je krijgt er ook nog eens in eigen woonomgeving meer groenbeleving en CO2 reductie voor terug! Samen met de afdeling groenbeheer en de landschapscoödiator van gemeente Stichtse Vecht bekijken we waar we in de toekomst bomen kunnen laten aanplanten… we hopen op een vruchtbare samenwerking.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close